Motorola MC9090 błąd – sygnalizacja LED

Motorola MC9090 błąd – sygnalizacja LED

Motorola MC9090 błędy sygnalizuje używając wskaźnika LED. Moduł klawiatury na którym mieści się wskaźnik, wskazuje stan skanowania i ładowania. W poniższej tabeli opisano sygnalizację kodów błędów LED.

Status LED Opis
Stały Czerwony Laser włączony, skanowanie w trakcie.
Stały Zielony Udany odczyt kodu.
Wolno migający żółty Bateria główna w trakcie ładowania.
Szybko migający żółty Błąd ładowania, sprawdź podłączenie urządzenia.
Stały żółty Bateria główna w pełni naładowana.
 

Support from MTJ Electronics

MTJ Electronics service

Akcja wymiany MC9090 na MC9190

Sklep BARKODY.com.pl skanery MC9090


ARE YOU LOOKING FOR A RELIABLE AUTO ID EQUIPMENT SUPPLIER?

For over 10 years, we have been supporting the Polish industry.

We will tailor a solution to fit your needs and budget.

CALL US

+48 572 344 176

en_USEnglish